Snel geholpenSnel geholpen
Respect voor mens en milieuRespect voor mens en milieu
Kwaliteit en klantvriendelijkheidKwaliteit en klantvriendelijkheid
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Ongedierte bestrijding door een vakman van Pest Prevent

Privacy- en cookiestatement PestPrevent


Laatst gewijzigd : 13 februari 2023


Wie is PestPrevent?
Wij zijn PestPrevent, een bedrijf voor plaag- en ongediertebestrijding. PestPrevent is een
vennootschap onder firma (v.o.f.) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.
70993556. Het bedrijf is gevestigd aan de Plaggenweg 41, 3774 RN te Kootwijkerbroek.
Contactpersoon is Gert van Lagen, te bereiken via info@pestprevent.nl.


PestPrevent verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit
zijn, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken
wij soms gebruik van derden, met wie wij in dat geval ter bescherming van uw gegevens
verwerkersovereenkomsten sluiten.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt PestPrevent?
PestPrevent verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening.
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die u met ons sluit.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

 

PestPrevent verwerkt deze persoonsgegevens met als doel het afhandelen van uw betaling
of om in contact met u te komen als dit nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
Ook verwerkt PestPrevent uw persoonsgegevens als zij daartoe wettelijk is verplicht,
bijvoorbeeld in het kader van de belastingaangifte. Wij bewaren deze persoonsgegevens
zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel zolang nodig is op
grond van wettelijke bewaarplichten.

 

Kan ik een account aanmaken?
Ja, dat kan. Bent u regelmatig terugkerende klant, dan kunt u op onze website een account
aanmaken bij PestScan, een digitaal logboek voor pest control. We vragen voor dit accounteen aanmeldnaam en een door u gekozen wachtwoord. We verwerken deze gegevens op
basis van uw toestemming. Mocht u geen account meer willen, dan kunt u het account weer
verwijderen.

 

Gebruikt PestPrevent een contactformulier?
PestPrevent heeft op haar website inderdaad een conctactformulier. Hier kunt u uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres invoeren, en ons een vraag of bericht sturen. Ook kunt u
hier een offerte aanvragen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens op basis van uw
toestemming en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw vraag te
behandelen.


Kan ik een Nieuwsbrief ontvangen?
Ja, dat is mogelijk. PestPrevent wilt u graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van
haar diensten en van de acties die door haar worden georganiseerd. U kunt zich op de
website van PestPrevent inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door middel
van het opgeven van uw e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw
toestemming. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich
gemakkelijk laten uitschrijven.

 

Gebruikt PestPrevent Cookies?
Ja, via onze website www.pestprevent.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De cookies die PestPrevent gebruikt staan in onderstaande tabel vermeld. Deze is
samengesteld met behulp van het programma Cookiebot op www.cookiebot.com.
Noodzakelijke cookies (1) helpen de website verbeteren en bruikbaar maken. Ze helpen u te
navigeren over de pagina’s van de website. Op www.pestprevent.nl worden de volgende
noodzakelijke cookies gebruikt:

Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
PHPSESSID pestprevent.nl HTTP Voor de duur van de sessie van de bezoeker

 

Statistische cookies (3) helpen PestPrevent om te begrijpen hoe een bezoeker van de
website zich gedraagt op de website. Deze informatie wordt anoniem verzameld.

 

Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
_ga pestprevent.nl HTTP Twee jaar
_gat pestprevent.nl HTTP 1 dag
_gid pestprevent.nl HTTP 1 dag

 

Overige cookies (1) zijn cookies die op dit moment nog worden ingedeeld als categorie:

 

Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
Td Googletagmanager.com Pixel Voor de duur van de sessie van de bezoeker

 

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Ja. PestPrevent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@pestprevent.nl.


Deelt PestPrevent persoonsgegevens met derden?
Nee, PestPrevent deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een
verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. PestPrevent blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

 

Welke rechten heb ik?
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. U heeft daarbij de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het intrekken van uw toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let u op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat PestPrevent er zeker van is geen

gegevens van de verkeerde persoon aan te passen of te verwijderen. Twijfelt PestPrevent
aan uw identiteit, dan mag zij u vragen naar bewijs van uw identiteit.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@pestprevent.nl ter attentie van Gert van
Lagen. PestPrevent behandelt uw verzoek binnen 4 weken.


Waar kan ik een klacht indienen?
Als u vindt dat PestPrevent u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.


Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
Ja, deze privacy statement kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website
worden gepubliceerd en wordt van de meest recente datum voorzien. Wij adviseren u
daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord