Snel geholpenSnel geholpen
Respect voor mens en milieuRespect voor mens en milieu
Kwaliteit en klantvriendelijkheidKwaliteit en klantvriendelijkheid
Integrated Pest Management

Integrated Pest Management

Ongedierte bestrijding door een vakman van Pest Prevent

Integrated Pest Management

 

Het doel van IPM is: duurzame plaagdiebeheersing, de juiste beheersing en uitvoering van plaagdiermanagement, ingekaderd in de vooraf bepaalde drempelwaarde, de biologie en leefwijze van de plaagdieren.

IPM is een continu proces, met in acht neming van de biologie en leefwijze van de plaagdieren, reduceren van de populatie, reduceren van de draagkracht en preventie van migratie van plaagdieren zijn belangrijke stappen in de IPM cirkel, in het uiteindelijke plaagdierbeheersings plan.

Wat zijn de stappen in IPM? In onderstaand schema is de werkwijze kort weegegeven:

 

 • Introductiegesprek, hierin geven we aan wat de werkwijze is van HIK (IPM), wat dit betekend voor de beheersing van knaagdieren. Daarnaast ligt de nadruk op samenwerking bij het beheersen van knaagdieren. Er wordt gevraagd naar de reden van inschakeling, wat is het doel, en wat is de drempelwaarde van de opdrachtgever. Hier kan de opdrachtbevestiging uit voort komen.
 • Alles komt in een dossier, in Pestscan kunt u al uw documeneten terug vinden.
 • Risico-Inventarisatie, met aandacht voor:
  • habitat
  • bouwtechnisch
  • hygiene
  • organisatorisch
 • Plan van Aanpak, in samenwerking met de opdrachtgever opstellen, wie, wat, welke termijn. Dit PvA moet eerst uitgevoerd worden, voordat er verdere stappen richting bestrijding genomen mogen worden. Het is dus noodzaak om ook daadwerkelijk het PvA uit te voeren.
 • Niet-Chemische bestrijding, dmv klemmen of kastvallen, tenminste 10 kalenderdagen
 • Chemische bestrijding, alleen d.m.v. door het CTGB toegelaten middelen
 • Evaluatie, eventuele aanpassingen PvA
 • Monitoren

Hiermee is de cirkel rond, worden bij het monitoren plaagdieren aangetroffen, dan begint de cirkel weer van voren aan, monitoren, inspecteren, aanpassen bestrijdingsplan, eventueel bestrijden, monitoren, enz.

IPM Cirkel

De cirkel van IPM mooi in beeld.

Belangrijk in IPM:

 

Samen plaagdieren beheersen

 

Samenwerken in het plan om plaagdieren buiten te houden, buiten beheersbaar te houden, met zo min mogelijk schade voor het milieu, en om een bijdrage te leveren in schoon houden van onze leefomgeving.

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord